Achievements

Image
Vietnam International Pepper Outlook 2022
Image
Xuất khẩu hồ tiêu 2014 nhìn lại và hướng tới 2015
Image
Thành tựu sản xuất, xuất khẩu, khen thưởng
Image
Xuất khẩu hồ tiêu: Bài học về bình ổn thị trường
Image
Thư của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT chúc mừng Hiệp hội Hồ tiêu VN kỷ niệm 10 năm thành lập (2001-2011)
Image
Thành tựu sản xuất, xuất khẩu, khen thưởng
Image
Thành tựu đạt được

Advertisements