Vietnam Pepper and Spice Association

Vietnam Pepper Association

Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (gọi tắt là VPSA) là một tổ chức phi chính phủ, được thành lập theo nguyên tắc tự nguyện, quản lý dân chủ và cùng có lợi giữa các thành viên, được sự bảo hộ của Nhà nước thông qua chủ trương và cơ chế chính sách.

Hiệp hội là người đại diện cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, tổ chức và cá nhân của Việt Nam hoạt động liên quan đến ngành Hồ tiêu và gia vị, tán thành điều lệ của Hiệp hội, tự nguyện gia nhập Hiệp hội và được Ban chấp hành Hiệp hội quyết định chấp nhận.

Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam được thành lập ngày 20/12/2001 theo quyết định số 35/2001/QĐ-BTCCBCP do Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ phê duyệt.

Hiệp hội đặt trụ sở chính tại số 135A Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP HCM. Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam hoạt động theo Điều lệ của Hiệp hội đã được Bộ Nội vụ phê duyệt theo quyết định số 889/QĐ-BNV ký ngày 06/11/2023. Hiệp hội có tư cách pháp nhân và con dấu riêng.

Tổ chức và quản lý của Hiệp hội bao gồm:

  • Ban chấp hành Hiệp hội do Hội nghị toàn thể Hội viên trực tiếp bầu ra bằng hình thức bỏ phiếu kín. Số lượng Ban chấp hành do Hội nghị quyết định.
  • Ban chấp hành bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký.

Ban chấp hành hiện nay có 21 thành viên, gồm:

  • Chủ tịch
  • 3 Phó Chủ tịch.
  • Nhiệm kỳ của Ban chấp hành là 5 năm.

Mục tiêu của Hiệp hội là tổ chức và tập hợp các Doanh nghiệp, các tổ chức sản xuất – kinh doanh – xuất khẩu, các tổ chức khác có hoạt động liên quan đến ngành Hồ tiêu và gia vị Việt Nam nhằm tạo sức mạnh tổng hợp để phát triển sản xuất bền vững, hiệu quả và nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế.

Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam là thành viên của Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC)

Một sự kiện hết sức quan trọng đối với ngành Hồ tiêu Việt Nam, đó là: được sự đồng ý và hỗ trợ của Chính phủ và các Bộ ngành, được sự chấp thuận của Liên hợp quốc, cơ quan bảo trợ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) và sự đồng ý của IPC, ngày 21/03/2005, Việt Nam chính thức gia nhập Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế.

Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia Việt Nam được Nhà nước giao quyền hạn là người thừa hành phối hợp hành động cùng các nước thành viên trong Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, nhằm hòa nhập và tiếp cận những tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất – chế biến – kinh doanh – xuất nhập khẩu Hồ tiêu của các nước thành viên để phát triển ngành Hồ tiêu Việt Nam không chỉ tăng về sản lượng mà phải áp dụng kỹ thuật tiên tiến để nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm, tăng cường quảng bá Hồ tiêu Việt Nam trên toàn thế giới và vì ngành Hồ tiêu thế giới phát triển ổn định bền vững.

Advertisements

Related News: