Quế

Image
Nhập khẩu Quế từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2024

4 tháng đầu năm 2024, Việt Nam đã nhập khẩu 2.009 tấn Quế, kim ngạch đạt 4,7 triệu USD, so với cùng kỳ năm trước lượng nhập khẩu giảm 77,2%. Trong đó nhập khẩu từ Trung Quốc giảm 87,3% đạt 1.028 tấn, ngược lại nhập khẩu từ Indonesia tăng 55,3% đạt 722 tấn.

08
Tháng Năm
Image
Xuất khẩu Quế từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2024

Tính đến hết tháng 4/2024, Việt Nam xuất khẩu được 22.352 tấn Quế, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 65,2 triệu USD, so với cùng kỳ năm 2023 lượng xuất khẩu giảm 9,4% và giá trị giảm 11,0%. Ấn Độ là thị trường xuất khẩu Quế lớn nhất của Việt Nam đạt 6.132 tấn, chiếm […]

08
Tháng Năm
Image
Nhập khẩu Quế trong tháng 4 năm 2024

Theo thống kê sơ bộ của VPSA, tháng 4/2024 Việt Nam đã nhập khẩu 373 tấn Quế, kim ngạch đạt 0,95 triệu USD, so với tháng 3 lượng nhập khẩu giảm 22,6%. Indonesia và Trung Quốc là 2 quốc gia cung cấp Quế chủ yếu cho Việt Nam chiếm 65,4% và 28,4%.

08
Tháng Năm
Image
Xuất khẩu Quế trong tháng 4 năm 2024

Theo thống kê sơ bộ của VPSA, trong tháng 4 năm 2024 Việt Nam xuất khẩu được 6.386 tấn Quế, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 19,0 triệu USD, so với tháng trước lượng xuất khẩu tăng 16,2%. Các thị trường xuất khẩu chính của Quế Việt Nam bao gồm: Ấn Độ: 1.815 tấn, tăng […]

08
Tháng Năm
Image
Nhập khẩu Quế từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2024

Tính đến hết tháng 3 năm 2024, Việt Nam đã nhập khẩu 1.636 tấn Quế, kim ngạch đạt 3,7 triệu USD, so với cùng kỳ năm 2023 lượng nhập khẩu giảm 78,8%. Hai quốc gia cung cấp Quế chủ yếu cho Việt Nam là Trung Quốc: 922 tấn và Indonesia: 478 tấn, chiếm 85,6% tổng […]

07
Tháng Tư
Image
Xuất khẩu Quế từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2024

Lũy tiến từ 01/01 đến 31/3/2024, Việt Nam xuất khẩu được 15.966 tấn Quế, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 46,2 triệu USD, giảm 14,6% về lượng và 15,7% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Prosi Thăng Long, Gia vị Sơn Hà và Senspices Việt Nam là 3 doanh nghiệp xuất khẩu […]

07
Tháng Tư
Image
Nhập khẩu Quế trong tháng 3 năm 2024

Thống kê sơ bộ của VPSA, trong tháng 3/2024 Việt Nam đã nhập khẩu 482 tấn Quế, kim ngạch đạt 1,1 triệu USD, so với tháng trước lượng nhập khẩu giảm 38,7%. Lượng nhập khẩu chủ yếu đến từ Trung Quốc và Indonesia đạt 247 tấn và 148 tấn chiếm 82,0% tổng lượng nhập khẩu.

07
Tháng Tư
Image
Xuất khẩu Quế trong tháng 3 năm 2024

Thống kê sơ bộ của VPSA, tháng 3 năm 2024 Việt Nam xuất khẩu được 5.494 tấn Quế, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 16,2 triệu USD, so với tháng 2 lượng xuất khẩu tăng 36,7% và so với cùng kỳ năm ngoái lượng xuất khẩu giảm 16,5%. Các doanh nghiệp xuất khẩu hàng đầu […]

07
Tháng Tư

Advertisements