Hồ tiêu

Image
Xuất khẩu Hồ tiêu của Brazil 4 tháng đầu năm 2024

Tình trạng hạn hán tại bang Espírito Santo và Bahia dự báo sẽ ảnh hưởng tới sản lượng thu hoạch đang diễn ra (tháng 4 đến tháng 6) và dự kiến tổng sản lượng Hồ tiêu Brazil chỉ đạt khoảng 95-100 ngàn tấn tương đương với năm 2023, thấp hơn mức dự báo cuối năm […]

13
Tháng Năm
Image
Nhập khẩu Hồ tiêu từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2024

4 tháng đầu năm 2024, Việt Nam đã nhập khẩu 12.269 tấn Hồ tiêu các loại, trong đó tiêu đen đạt 11.748 tấn, tiêu trắng đạt 521 tấn, so với cùng kỳ năm trước lượng nhập khẩu tăng 20,5%. Brazil là quốc gia cung cấp Hồ tiêu lớn nhất cho Việt Nam chiếm 50,0% tuy […]

07
Tháng Năm
Image
Xuất khẩu Hồ tiêu từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2024

Tính đến hết tháng 4/2024, Việt Nam đã xuất khẩu được 83.067 tấn Hồ tiêu các loại, trong đó tiêu đen đạt 73.555 tấn, tiêu trắng đạt 9.512 tấn. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 352,0 triệu USD, tiêu đen đạt 298,0 triệu USD, tiêu trắng đạt 54,0 triệu USD. So với cùng kỳ năm […]

07
Tháng Năm
Image
Nhập khẩu Hồ tiêu trong tháng 4 năm 2024

Thống kê sơ bộ của VPSA, trong tháng 4/2024 Việt Nam đã nhập khẩu 4.281 tấn, trong đó tiêu đen đạt 4.085 tấn, tiêu trắng đạt 196 tấn, tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 15,6 triệu USD, so với tháng trước lượng nhập khẩu tăng 14,9%. Nhập khẩu chủ yếu đến từ Brazil: 1.766 tấn […]

07
Tháng Năm
Image
Xuất khẩu Hồ tiêu trong tháng 4 năm 2024

Theo thống kê bộ sơ bộ của VPSA, trong tháng 04/2024 Việt Nam xuất khẩu được 26.245 tấn Hồ tiêu các loại, tiêu đen đạt 23.705 tấn, tiêu trắng đạt 2.540 tấn. Kim ngạch xuất khẩu đạt 116,5 triệu USD, tiêu đen đạt 101,1 triệu USD, tiêu trắng đạt 15,4 triệu USD, so với tháng […]

07
Tháng Năm
Image
Nhập khẩu Hồ tiêu 15 ngày đầu tháng 4/2024

Thống kê sơ bộ của VPSA, 15 ngày đầu tháng 4/2024, Việt Nam đã nhập khẩu 2.323 tấn, tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 8,7 triệu USD. Olam Việt Nam là doanh nghiệp nhập khẩu lớn nhất chiếm 61,5% đạt 1.429 tấn. Brazil, Cambodia và Indonesia là 3 quốc gia cung cấp chủ yếu Hồ […]

19
Tháng Tư
Image
Xuất khẩu Hồ tiêu 15 ngày đầu tháng 4/2024

Theo thống kê sơ bộ của VPSA, 15 ngày đầu tháng 4/2024, Việt Nam đã xuất khẩu 13.456 tấn Hồ tiêu, tiêu đen đạt 12.269 tấn, tiêu trắng đạt 1.187 tấn. tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 62,3 triệu USD. Các doanh nghiệp xuất khẩu chủ yếu bao gồm: Olam Việt Nam: 1.290 tấn, Liên […]

19
Tháng Tư
Image
Nhập khẩu Hồ tiêu từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2024

Tính đến hết tháng 3/2024, Việt Nam đã nhập khẩu 7.988 tấn Hồ tiêu các loại, trong đó tiêu đen đạt 7.663 tấn, tiêu trắng đạt 325 tấn, so với cùng kỳ năm 2023 lượng nhập khẩu tăng 2,2%. Olam là doanh nghiệp nhập khẩu lớn nhất đạt 3.138 tấn, chiếm 39,3% và tăng 0,7%. […]

06
Tháng Tư

Advertisements