Hoa Hồi

Image
Xuất khẩu Hoa Hồi từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2024

Tính đến hết tháng 4/2024, Việt Nam xuất khẩu được 3.915 tấn Hoa Hồi, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 20,3 triệu USD, so với cùng kỳ năm ngoái lượng xuất khẩu giảm 21,1%, kim ngạch giảm 34,6%. Ấn Độ và Hoa Kỳ là 2 thị trường xuất khẩu chính của Hoa Hồi Việt Nam […]

09
Tháng Năm
Image
Xuất khẩu Hoa Hồi trong tháng 4 năm 2024

Theo thống kê sơ bộ của VPSA, trong tháng 4/2024, Việt Nam xuất khẩu được 1.480 tấn Hoa Hồi, kim ngạch đạt 7,0 triệu USD, so với tháng trước lượng xuất khẩu tăng 48,3%. Prosi Thăng Long và Tuấn Minh là 2 doanh nghiệp xuất khẩu lớn nhất trong tháng đạt 287 tấn và 152 […]

09
Tháng Năm
Image
Xuất khẩu Hoa Hồi từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2024

Lũy tiến từ 01/01 đến 31/3/2024, Việt Nam xuất khẩu được 2.435 tấn Hoa Hồi, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 13,3 triệu USD, so với cùng kỳ năm 2023 lượng xuất khẩu giảm 27,7%, kim ngạch giảm 38,4%. Các doanh nghiệp xuất khẩu hàng đầu trong VPSA bao gồm: Prosi Thăng Long: 536 tấn, […]

07
Tháng Tư
Image
Xuất khẩu Hoa Hồi trong tháng 3 năm 2024

Thống kê sơ bộ của VPSA, trong tháng 03/2024, Việt Nam xuất khẩu được 998 tấn Hoa Hồi, kim ngạch đạt 5,4 triệu USD, so với tháng 2 lượng xuất khẩu tăng 78,9%. Ấn Độ là thị trường xuất khẩu chính của Hoa Hồi Việt Nam chiếm 64,6% đạt 645 tấn, tăng 178,0% so với […]

07
Tháng Tư
Image
Xuất khẩu Hoa Hồi từ tháng 1 đến tháng 2 năm 2024

Tính đến hết tháng 2/2024, Việt Nam xuất khẩu được 1.437 tấn Hoa Hồi, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 7,9 triệu USD, so với cùng kỳ năm ngoái lượng xuất khẩu giảm 2,3%. Thị trường chính của xuất  khẩu Hoa Hồi Việt Nam là Ấn Độ chiếm 50,9% đạt 731 tấn, tuy nhiên so […]

17
Tháng Ba
Image
Xuất khẩu Hoa Hồi trong tháng 2 năm 2024

Theo thống kê sơ bộ của VPSA, trong tháng 02/2024, Việt Nam xuất khẩu được 558 tấn Hoa Hồi, kim ngạch đạt 3,4 triệu USD, so với tháng trước lượng xuất khẩu giảm 36,5%. Prosi Thăng Long, Nedspice và Gia vị Sơn Hà là các doanh nghiệp xuất khẩu chủ yếu trong khi đó Ấn […]

17
Tháng Ba
Image
Xuất khẩu Hoa Hồi trong tháng 1 năm 2024

Thống kê sơ bộ của VPSA, trong tháng 01/2024, Việt Nam xuất khẩu được 879 tấn Hoa Hồi, kim ngạch đạt 4,5 triệu USD, so với tháng 12/2023 lượng xuất khẩu giảm 18,8%. Ấn Độ là thị trường xuất khẩu chính của Hoa Hồi Việt Nam đạt 499 tấn, chiếm 56,8% lượng xuất khẩu trong […]

16
Tháng Hai
Image
Xuất khẩu Hoa Hồi năm 2023

Năm /2023, Việt Nam xuất khẩu được 16.136 tấn Hoa Hồi, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 83,0 triệu USD, so với cùng kỳ năm ngoái lượng xuất khẩu tăng 26,0%. Giá xuất khẩu bình quân trong năm 2023 đạt 6.376 USD/tấn giảm 8,0% so với năm 2022. Ấn Độ và Trung Quốc là 2 […]

10
Tháng Một

Advertisements