Gia vị khác

Image
Xuất khẩu Ớt trong từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2024

Lũy tiến từ 01/01 đến 30/4/2024, Việt Nam xuất khẩu được 5.076 tấn Ớt, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 12,7 triệu USD. So với cùng kỳ năm ngoái lượng xuất khẩu tăng 18,5%, kim ngạch tăng 46,8%. Trung Quốc và Lào là 2 thị trường xuất khẩu chính đạt 4.518 tấn và 340 tấn, […]

11
Tháng Năm
Image
Xuất khẩu Ớt trong tháng 4 năm 2024

Theo thống kê sơ bộ của VPSA, tháng 4/2024 Việt Nam xuất khẩu được 1.935 tấn Ớt, kim ngạch đạt 4,7 triệu USD, so với tháng 3 lượng xuất khẩu tăng 27,1%. Xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc đạt 1.765 tấn, chiếm 91,2% thị phần xuất khẩu, so với tháng trước tăng 31,8%.

11
Tháng Năm
Image
Xuất khẩu Ớt trong từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2024

Tính đến hết tháng 3/2024, Việt Nam xuất khẩu được 3.141 tấn Ớt, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 8,1 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2023 lượng xuất khẩu tăng 17,6%, kim ngạch tăng 52,8%. Trung Quốc và Lào là 2 thị trường xuất khẩu chính đạt 2.753 tấn và 259 tấn, chiếm […]

09
Tháng Tư
Image
Xuất khẩu Ớt trong tháng 3 năm 2024

Thống kê sơ bộ của VPSA, trong tháng 3/2024 Việt Nam xuất khẩu được 1.523 tấn Ớt, kim ngạch đạt 4,2 triệu USD, so với tháng trước lượng xuất khẩu tăng 72,3%. Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu chính của Ớt Việt Nam đạt 1.339 tấn, chiếm 87,9%, tiếp theo là Lào đạt […]

09
Tháng Tư
Image
Xuất khẩu Gừng, Nghệ và gia vị khác quý 1 năm 2024

Thống kê sơ bộ của VPSA, trong quý 1 năm 2024 Việt Nam xuất khẩu được 8.499 tấn Gừng, Nghệ và gia vị khác, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 14,6 triệu USD, so với cùng kỳ năm ngoái lượng xuất khẩu giảm 33,5%, kim ngạch giảm 1,4%. Các thị trường xuất khẩu chính của […]

09
Tháng Tư
Image
Xuất khẩu Bạch đậu khấu – Nhục đậu khấu quý 1 năm 2024

Theo thống kê sơ bộ của VPSA, trong quý 1 năm 2024 Việt Nam xuất khẩu được 546 tấn, kim ngạch đạt 4,9 triệu USD, so với cùng kỳ năm 2023 lượng xuất khẩu giảm 41,5%, kim ngạch giảm 24,6%. Hà Lan và Hoa Kỳ là 2 thị trường xuất khẩu chính của Bạch đậu […]

09
Tháng Tư
Image
Xuất khẩu Ớt trong từ tháng 1 đến tháng 2 năm 2024

Lũy tiến đến hết tháng 2/2024, Việt Nam xuất khẩu được 1.618 tấn Ớt, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 3,9 triệu USD. So với cùng kỳ năm ngoái lượng xuất khẩu tăng 15,8%. Trung Quốc là thị trường xuất khẩu chính chiếm 87,4% đạt 1.414 tấn, tiếp theo là Lào chiếm 9,5% đạt 153 […]

20
Tháng Ba
Image
Xuất khẩu Ớt trong tháng 2 năm 2024

Theo thống kê sơ bộ của VPSA, trong tháng 2/2024 Việt Nam xuất khẩu được 884 tấn Ớt, kim ngạch đạt 2,1 triệu USD, so với tháng 1 lượng xuất khẩu tăng 20,4%. Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu chính của Ớt Việt Nam chiếm 86,7% đạt 766 tấn và tăng 18,2% so […]

20
Tháng Ba

Advertisements